Pectus Center

Ελληνικό Κέντρο Θωρακοχειρουργικής Pectus Center

Με εφόδιο την πολυετή πείρα στην γενική Θωρακοχειρουργική και επιμέρους στις διαμαρτίες του θωρακικού κλωβού, η θωρακοχειρουργική ομάδα του “Metropolitan Hospital” ίδρυσε και στεγάζει σε άμεση συνεργασία με τη διοίκηση της “HHG” το “Ελληνικό Κέντρο Pectus”.

Κλείστε Ραντεβού

Οι δυσμορφίες του στέρνου και εν γένει του προσθίου θωρακικού τοιχώματος και κυρίως το εισέχον και εξέχον στέρνο “pectus excavatum και carinatum” αντίστοιχα, αν και όχι συχνές, αποτελούν για το νεαρό πάσχοντα αιτίες σοβαρής επιβάρυνσης τόσο του ψυχολογικού παράγοντα (μειωμένη αυτοεκτίμηση λόγω της αισθητικής υποβάθμισης, όσο και του λειτουργικού παράγοντα, ο οποίος αφορά την ενίοτε πολύ σοβαρή έκπτωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας με την πάροδο των ετών και αναλόγως το βαθμό της δυσμορφίας και την παρουσία ή όχι συνοδών νοσημάτων.

Δυστυχώς στη χώρα μας, ενώ ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες αναγνωρίστηκε διεθνώς η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, ταυτοποίησης, ακριβούς μέτρησης καθώς και διόρθωσης των δυσμορφιών του στέρνου, σημειώθηκε μικρός ρυθμός προσέλευσης των πασχόντων παιδιών και εφήβων στο γιατρό καθώς και διορθωτικών επεμβάσεων συγκριτικά με άλλες χώρες (Η.Π.Α., Μ. Βρετανία, Τουρκία κ.α.). Σημαντική προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα οι οικογένειες των νεαρών πασχόντων είναι η συνεισφορά των ειδικοτήτων που “βλέπουν” συχνότερα αυτά τα περιστατικά όπως οι παιδίατροι, οι ορθοπεδικοί και οι οικογενειακοί γενικοί ιατροί.

Μέσω του παρόντος ιστοτόπου καθώς και των social media θα προσπαθήσουμε, ως εκπρόσωποι της ιατρικής ειδικότητας που αναφέρονται και τελικώς απευθύνονται προς αποκατάσταση όλα τα chest deformities, και δεν είναι άλλη από τη θωρακοχειρουργική, αρχικώς να έρθουμε σε επαφή και να ενημερώσουμε τους πάσχοντες και τους οικείους τους για τις εξετάσεις που πρέπει να υποβληθούν καθώς και την ενδεικνυόμενη θεραπεία.

Δυσμορφίες

Δυσμορφίες του στέρνου

Η ομάδα των θωρακοχειρουργών πλαισιωμένη από εξειδικευμένους στο στέρνο ορθοπεδικούς, παιδιάτρους, αναισθησιολόγους, φυσικοθεραπευτές και νοσηλευτές δέχεται τους ασθενείς όλων των ηλικιών στην έδρα του κέντρου εντός του Metropolitan Hospital.

Κλείστε Ραντεβού

Με εφόδιο την πολυετή πείρα στην γενική Θωρακοχειρουργική και επιμέρους στις διαμαρτίες του θωρακικού κλωβού, η θωρακοχειρουργική ομάδα του “Metropolitan Hospital” με επικεφαλής τους ιατρούς Παναγιώτη Συμψηρή και Ιωάννη Βοσκάκη ίδρυσε και στεγάζει σε άμεση συνεργασία με τη διοίκηση της “HHG” το “Ελληνικό Κέντρο Pectus”. H ομάδα των θωρακοχειρουργών πλαισιωμένη από εξειδικευμένους στο στέρνο ορθοπεδικούς, παιδιάτρους, αναισθησιολόγους, φυσικοθεραπευτές και νοσηλευτές δέχεται τους ασθενείς όλων των ηλικιών στην έδρα του κέντρου εντός του “Metropolitan Hospital”.

Σκοπός μας είναι αφενός η προσέλευση όλων των παιδιών, εφήβων αλλά και ενηλίκων με δυσπλασίες του στέρνου προκειμένου να καταγραφούν, μετρηθεί ο βαθμός δυσμορφίας τους και να σχεδιαστεί ορθολογικά η ενδεικνυόμενη θεραπεία. Αφετέρου, η ενθάρρυνση μέσω της επικοινωνίας και η εκπαίδευση και άλλων θωρακοχειρουργών προκειμένου να μετριασθεί η “αποστασιοποίηση” των προηγούμενων ετών από το δύσκολο πλην όμως και σημαντικό αυτό αντικείμενο της ειδικότητάς μας. Με αυτή τη στρατηγική θα γίνει εφικτό να αποκατασταθούν σωστά όσοι ασθενείς έχουν ένδειξη με την περισσότερο ανατομική επέμβαση από όσες κατά καιρούς έχουν προταθεί (κάποιες φορές κι από άλλες ειδικότητες) για το pectus  και με τα καλύτερα αποτελέσματα, που δεν είναι άλλη από την τοποθέτηση ενδοθωρακικής μπάρας (Nuss για το excavatum και Abramson για το carinatum).

H ομάδα

Γνωρίστε τους γιατρούς μας

Οι συνεργάτες μας

Η ομάδα των θωρακοχειρουργών πλαισιώνεται από εξειδικευμένους στο στέρνο ορθοπεδικούς, παιδιάτρους, αναισθησιολόγους, φυσικοθεραπευτές και νοσηλευτές.

Metropolitan Hospital
Metropolitan General
Υγεία

Έχετε ερωτήσεις; Χρειάζεστε βοήθεια;

Θα χαρούμε πολύ να απαντήσουμε σε τυχόν απορίες σας
Επικοινωνήστε μαζί μας